NYYNÄISTEN WINTIN VUOKRAUSEHDOT

 

NYYNÄISTEN WINTTI


VUOKRAUSEHDOT: 

Vuokrahinnan suorittaminen:

·         varaus vahvistuu, kun varausmaksu (1/4 tilavuokrasta) on maksettu tilille

·         varausmaksua ei palauteta, jos tilaisuus peruuntuu

·         jos tilaisuus perutaan myöhemmin kuin 3 kk ennen tilaisuutta, veloitetaan lisäksi 50 % loppumaksusta.

·         varausmaksusta ja loppumaksusta toimitetaan erilliset laskut. Loppumaksu suoritetaan laskulla 1 kk ennen         tilaisuutta. Loppumaksua ei palauteta, jos tilaisuus peruuntuu tämän jälkeen. 

Vuokrauksen kesto ja tilojen käyttö:

·         Wintin saa käyttöön järjestelyjä ja koristeluja varten sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään juhlapäivää edeltävänä päivänä klo 12.00. Jos vuokraaja on vuokrannut myös Saunan ja kesäkeittiön, ne saa käyttöön juhlapäivänä klo 12.00. Kaikki tilat tulee luovuttaa juhlapäivää seuraavana päivänä klo 14.00 mennessä.

·        juhlatilaisuuden kaiken musiikin tulee olla suunnattu vain paikalla olevalle juhlaväelle, se ei saa aiheuttaa meluhaittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille.

·         tilaisuuden järjestäjistä jonkun tulee olla viimeinen henkilö, joka poistuu paikalta ja varmistaa, että sisätilojen valot on sammutettu, ovet ovat kiinni, ja kaikki ovat poistuneet paikalta. Tämän henkilön puhelinnumeron tulee olla vuokranantajan tiedossa.

·         tilat ovat käytettävissä vain sovitun juhlan järjestämiseen, muunlaisesta käytöstä tulee ennakkoon sopia

·         vuokralainen ei saa vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai rakenteita esim. kiinnittämällä niihin jotain nauloilla tai liimalla. Rikkoutuneista tai vahingoittuneista rakenteista tai kalustosta veloitetaan vuokralaista erikseen.

·         vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä että vuokralaisen ja juhlavieraiden ajoneuvot ovat pysäköityinä niille varatuille paikoille

·         vuokralainen tutustuu vuokrauksen kohteena olevan piha-alueen rajoihin ja huolehtii että juhlavieraat ovat tietoisia käytettävissään olevan alueen rajoista.

Turvallisuus:

·         tuikkujen, kynttilöiden, lyhtyjen tai muiden vastaavien polttaminen sisätiloissa on kielletty.

·         myös rakennusten ulkopuolella on ulkokynttilöiden, -lyhtyjen, -soihtujen tai muiden vastaavien käyttö ja polttaminen kielletty, ellei kirjallisesti ole etukäteen toisin sovittu.

·         tupakointi on kaikissa sisätiloissa kielletty. Piha-alueella tupakointi on sallittu vain sille nimenomaisesti osoitetussa paikassa.

·         vuokranantajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vakavaa haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle tai muuta merkittävää vaaraa. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli näitä vuokraehtoja muuten olennaisesti ja merkittävää vaaraa tai haittaa aiheuttavalla tavalla rikotaan.  Tällaisessa tapauksessa vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvia mahdollisia kuluja vuokralaiselle tai palauttamaan tilavuokraa tai osaa siitä.

Tarjoilut:

·         juhlatilaan saa tuoda omat ruokatarjoilut ja juomat

·         catering-yrityksen käytettävissä on vesipisteellinen työskentelytila laskutasoilla ja kahdella jääkaapilla.

Tilojen siivous:

·         kaikkien tilojen varsinainen siivous sisältyy tilavuokraan, mutta vuokraaja on velvollinen poistamaan ja viemään pois kaikki tuomansa koristeet yms. tarvikkeet sekä keräämään vuokraamistaan tiloista ja juhlavieraiden käyttämiltä ulkoalueilta kaikki tölkit, pullot, roskat ja tupakantumpit yms. säkkeihin, jotka voi jättää niille osoitettuun paikkaan.

·         jos vuokraaja laiminlyö edellisessä kohdassa mainitun jälkien korjaamisen, tai jos tilojen siivoustarve muuten ylittää tavanomaisen (siivottavana on esim. eritteitä tms.), veloitetaan tästä työstä toteutuneiden tuntien mukaan 60 €/h.                        

Muut ehdot:

·         tilojen avain / avaimet luovutetaan ja palautetaan erillisen sopimuksen mukaan.

·         vuokranantaja ei vastaa tiloihin tuoduista ja/tai niihin jätetyistä arvokkaista esineistä.

·         tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa vuokra-aikana olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

·         juhlatilan käytön estävä äkillinen ylivoimainen este kuten laaja vesivahinko, huomattava ilkivalta, tulipalo, myrskytuhot jne. oikeuttavat vuokranantajan perumaan varauksen ennen tilaisuuden alkua eikä vuokranantaja ole korvausvelvollinen tästä aiheutuneista kuluista. Vuokraajalle maksetaan tällöin täysimääräisesti hänen maksamansa vuokrasumma takaisin.

·         vuokraajan yhteyshenkilöksi ilmoitetun on oltava koko juhlan ajan vuokranantajien tavoitettavissa ja hän vastaa yhdessä vuokraajan kanssa näiden vuokraehtojen noudattamisesta juhlan aikana.

·         vuokraaja vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat näitä ehtoja.

(päivitetty 250224)